Medicinska hipnoza in hipnoterapija

Medicinska hipnoza in hipnoterapija sta učinkoviti metodi za spreminjanje omejujočih vzorcev in spodbujanje pozitivnih sprememb.

Če iščete več informacij o medicinski hipnozi, hipnoterapiji in hipnozi ste na pravem mestu!

V Sloveniji ogromno “terapevtov” ni strokovno usposobljenih za delo s hipnozo. Zaradi tega je pomembno, da imate pred odločitvijo za terapijo dovolj pravilnih informacij.

Želim vam prijetno branje! 

Na tej strani boste našli odgovore na naslednja vprašanja:

Medicinska hipnoza

Z besedo medicinska hipnoza označujemo strokovno uporabo hipnoze v zdravstvene namene. Terapevt medicinske hipnoze je strokovnjak, običajno psiholog ali zdravnik, ki je svoj naziv pridobil z izobraževanjem v okviru Društva za medicinsko hipnozo Slovenije, ki laikom ne omogoča izobraževanja o hipnozi.

Poleg tega, da se medicinska hipnoza uporablja v zdravstvene namene (uspešno odpravljanje in lajšanje vrste psiholoških in fizičnih težav) se hipnoza, kot terapevtsko orodje, uspešno uporablja tudi za razvoj človekovih potencialov.

Za katera področja se medicinska hipnoza in hipnoterapija uporabljata?

Nekaj pogostih področij uporabe medicinske hipnoze: 

Stanje hipnoze

Hipnoza je naravno stanje zavesti, v katerem lahko lažje dostopamo do naših notranjih virov in zmožnosti in z njimi do pozitivnih sprememb v našem življenju.

Hipnoza je budno stanje, v katerem je naša osrednja pozornost ozko usmerjena, obrobna pozornost pa je zmanjšana. V hipnozi smo bolj odprti za sugestije oziroma za predloge ter pogosto bolj osredotočeni na trenutno doživljanje, na »tukaj in zdaj«, kot pa na analiziranje in planiranje.

Ko osebe po hipnozi vprašamo, kakšna je bila njihova izkušnja, običajno povedo da:

  • So bile popolnoma sproščene
  • So se zavedale vsega, kar se je dogajalo
  • Manj pozornosti so posvečale zunanjemu dogajanju
  • So se prepustile svoji domišljiji … 

Veliki večini naših strank medicinska hipnoza pomaga.

Večina ljudi vsakodnevno naravno vstopa in izstopa iz hipnozi podobnih stanj oziroma transa, kot ga tudi imenujemo. Številna vsakdanja dogajanja, ki usmerjajo našo pozornost, nas sproščajo ali nas spodbujajo k uporabi domišljije (na primer dolgčas), nas popeljejo v naravno stanje transa.

To stanje samo po sebi ni terapevtsko in nima večjih pozitivnih stranskih učinkov, saj ga namensko ne izkoriščamo. Medicinska hipnoza in hipnoterapija pa se uporabljata prav z namenom izkoriščanja tega stanja spremenjene pozornosti. Takšno stanje vzpostavimo s hipnotičnim postopkom oziroma indukcijo, ga ustrezno poglabljamo in vzdržujemo ter ga na koncu, po uporabi hipnoterapevtskih tehnik, tudi zaključimo.

samohipnozi govorimo takrat, ko posameznik sam, brez navzočnosti terapevta, izvede navedene korake in uporablja hipnotično stanje za izboljšanje različnih vidikov svojega življenja. 

Zaradi osredotočenosti naše pozornosti oziroma »koncentracije«, se v hipnozi lažje fokusiramo na najbolj pomembne vidike  naših problemov, naših misli, čustev in vedenj. Zaradi tega jih lahko vidimo bolj jasno in jih lažje spreminjamo, kot če to želimo storiti v običajni budni zavesti. Zaradi odprtosti za sugestije oziroma predloge lahko hitreje zaživimo skladno s svojimi cilji in željami. V hipnozi imajo ideje in podobe za nas globlji pomen. Če si pri običajni budni zavesti govorimo, na primer, da bomo živeli zdravo, ima to na nas veliko manjši vpliv, kot če takšno idejo slišimo in sprejmemo v hipnozi.

Vsaka hipnoza je samohipnoza

V širšem pomenu besede se medicinska hipnoza in hipnoterapija uporabljata za pridobivanje večjega nadzora nad svojim življenjem. To lahko storimo s preusmeritvijo naših čustev, misli in vedenja v skladnost z našimi cilji. Mnogi si hipnozo predstavljajo kot stanje, v katerem izgubijo nadzor nad seboj ter se popolnoma prepustijo hipnotizerju, kar ne drži. 

Pri strokovni uporabi medicinske hipnoze so strahovi odveč

V hipnozi je nadzor v rokah hipnotiziranega (torej vas), ki se zaveda sebe, svojih želja in ciljev in se skladno z njimi vede. Hipnotizirana oseba ohranja nadzor nad potekom hipnoze in nad  sprejemanjem predlogov oziroma sugestij, ki jih poda terapevt. Vsaka medicinska hipnoza je v bistvu samohipnoza, saj je hipnotizirani tisti, ki v tem stanju sprejema odločitve in ki se dovoli voditi v stanje osredotočenosti in sproščenosti, ki ga imenujemo trans. Ker v hipnozi ohranjamo svojo zavest in svobodno voljo, so pogosti strahovi o izgubi kontrole, uboganju hipnotizerja, govorjenju čiste resnice in podobno popolnoma odveč. K številnim napačnim predstavam o stanju hipnoze, ki so pogosto lahko ovira za strokovno uporabo hipnoze, so v večini krivi odrski prikazi »hipnoze« ter laična uporaba hipnoze. Kako s medicinska hipnoza razlikuje od odrskih prikazov hipnoze si preberite v članku TUKAJ.

Dovzetnost za hipnozo

Tako kot večina človeških značilnosti je tudi dovzetnost za hipnozo med posamezniki lahko različna. Nekateri posamezniki stanje hipnoze dosegajo zelo hitro in enostavno dosežejo globoka stanja, pri drugih gre počasneje in bolj postopno. Obstajajo tudi redki posamezniki, ki stanja transa ne morejo doseči.  Velika večina ljudi je dovolj dovzetnih za hipnozo, da so primerni za hipnoterapijo in da imajo od nje lahko pozitivne koristi. Ocena dovzetnosti za hipnozo se  pridobi na prvem srečanju. 

Shopping Cart