Psihoterapija

Psihoterapija je sodelovalni proces med vami/klientom in psihologom, namenjen lajšanju vaših težav ali razvijanju potencialov. 

Psihoterapevtski proces v Inštitutu Hopea  temelji na iskreni komunikaciji med vami in psihologom, ki bo pomagala razjasniti in razumeti vaše trenutno stanje, vaše želje in cilje ter načine, na katere jih je mogoče doseči. Od psihologa lahko pričakujete, da vas bo brez predsodkov poslušal in vam pomagal pri odkrivanju vašega razmišljanja in čustvovanja. 
 
Psihoterapija lahko pomaga pri: 
– doživljanju neprijetnih občutkov (tesnoba, strahovi, panika, depresivnost …)
– pomanjkanju življenjskega smisla in občutki praznine 
– nezadovoljstvo s seboj, pomanjkanje samozavesti 
– težavah v odnosih in komunikaciji 
– pripravi na zahtevne dogodke (javni nastopi, intervjuji, življenjske spremembe …)
– učenju socialnih veščin 
– spanju 
– načrtovanju prihodnosti
– nezmožnost sprostitve
– težave z odvisnostmi itd.
 
V Inštitutu Hopea se s psihoterapevtskimi pristopi osredotočamo na vzroke težav, ki so pogosto nezavedni. Njihova razrešitev vam bo pomagala zaživeti bolj skladno z vašimi potenciali. 
 
Trajanje terapevtskega procesa je odvisno od vaših težav in želja. Običajno se zaključi, ko ste zadovolji z napredkom in ko ocenite, da pomoči terapevta ne potrebujete več. Včasih je za to dovolj le nekaj srečanj, lahko pa terapije trajajo tudi več let. Od napredka je odvisna tudi pogostost srečevanja. Mnogo klientov se odloča za pogostejše terapije na začetku procesa in redkejše proti koncu (na primer 1-2x mesečno). 

 
Shopping Cart